Skip to main content

Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija (PEGSĮA) vienija statybos projektų ekspertizės, gaisro saugos projektavimo ir konsultavimo įmones, atstovauja savo nariams valstybės institucijose bei siekia kelti ekspertų ir gaisrinės saugos projektuotojų prestižą visuomenėje.

Statybos projektų ir statinių ekspertizę bei gaisrinę saugą reglamentuoja Statybos įstatymas, Vyriausybės nutarimai, Aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymai. Todėl pagrindiniai socialiniai PEGSĮA partneriai yra Aplinkos ministerija ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, tačiau bendradarbiaujame su Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos inžinierių sąjunga ir kitomis asocijuotomis struktūromis.

Bendradarbiaudama su valdžios institucijomis, PEGSĮA teikia reikiamas teisės aktų pataisas arba pateikia savo nuomonę apie institucijų rengiamus teisės aktų pakeitimus.

PEGSĮA siekia įtvirtinti kuo didesnę projektų ir gaisro saugos ekspertų atsakomybę sudėtingų statinių statybos procesuose, kad žmonių gerovę ir net gyvybę galinčius lemti sprendimus galėtų priimti tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai, dirbantys savo veiklą apdraudusiose bendrovėse.

Be to, PEGSĮA apibendrina savo narių sukauptą informaciją apie statybos sektoriuje vykstančius procesus ir kartu su savo rekomendacijomis ją pateikia kompetentingoms institucijoms.

Asociacija paruošė esminio statinio reikalavimo „Gaisrinė sauga“ koncepciją. Šis darbas atliktas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento užsakymu. Koncepcija buvo rengta dviem etapais. Pirmajame etape atlikta gaisrinės saugos lygio tyrimų ir normavimo kitose šalyse analizė, esminio statinio priešgaisrinės saugos reikalavimo normavimo strategija ir principai. Antrajame etape atlikta normavimo sistemos analizė ir tobulinimas, siūlomas priešgaisrinės saugos lygis, jo įvertinimo, analizės ir kontrolės būdai, išvados ir pasiūlymai. Šiuo pagrindu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas patvirtino taisykles „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“.

PEGSĮA nariai, dirbantys gaisrinės saugos srityje, turi sukaupę nemažą patirtį: atlieka sudėtingus gaisrinės saugos skaičiavimus, rizikos vertinimą, vertina metalinių ir kitų konstrukcijų atsparumą ugniai, konsultuoja atliekant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Asociacijos ekspertai tikrino didžiausių prekybos centrų, visuomeninės paskirties pastatų, magistralinių kelių, daugelio 110kV pastočių ir elektros perdavimo tinklų bei kitų objektų techninius ir darbo projektus.

Lietuvoje svarstant galimybes statyti Visagino AE, PEGSĮA atstovai 2012 metais dalyvavo visose Vilniuje surengtose konferencijose ir seminaruose apie pasirengimus VAE statybai.

PEGSĮA yra ribotos turtinės atsakomybės – ne pelno organizacija. Pagal savo prievoles ji atsako visu savo turtu, iš kurio gali būti išieškoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. PEGSĮA neatsako už asociacijos narių prisiimtus įsipareigojimus, asociacijos nariai turi visišką savarankiškumą ir juridinio asmens teises.

PEGSĮA yra Viešosios įstaigos „Skaitmeninė statyba“ dalininkai. Ši organizacija jungia statybos sektoriuje veikiančias asociacijas, skirta Lietuvos statybos skaitmeninimo proceso koordinavimui.

Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija (PEGSĮA) įkurta 1999 metais, dabar jai priklauso 12 bendrovių ir vienas mokslo institutas, kurie veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Dėl platesnės informacijos susisiekite internetu arba rašydami, skambinami